Saturday, 6 December 2014

কোনে জানে

কোনে জানে
কোনে বুজে
কাৰ সপোনে আজি
স্মৃতিৰ টোপনি ভাঙে…
কাৰ উৰুঙা পদূলিত
শুকুলা দলিচা পাৰি
বহি ৰয়
সুখৰ জোনাক…
সুখ যে
নাহে সদায়…
অচিনাকী অতিথিহৈ
বহি থাকে এনেকৈয়ে
তৰা ভৰা আকাশৰ
শুকুলা আভাত…
সময়েও কিজানি
আজি তাক
চিনি পোৱা নাই!
সদায় যে
আমনি কৰে
নোপোৱাৰ বোজাই…
আৰু পোৱাবোৰ?
পোৱাবোৰ স্মৃতিৰ
কোলাত অকলশৰে এদিন
এনেকৈয়ে হেৰাই …
কোনে জানে
কোনে বুজে
কাৰ সপোনে আজি
স্মৃতিৰ টোপনি ভাঙে…
কাৰ উৰুঙা পদূলিত
শুকুলা দলিচা পাৰি
বহি ৰয়
সুখৰ জোনাক…

No comments:

Post a Comment