Thursday, 17 October 2013

যাত্রীক

নীলাভ আকাশত 
নিজৰ অস্তিত্ব 
বিচৰাৰ প্রতিযোগিতাত 
কেতিয়াবা হেৰাই যায় 
জীৱন নামৰ 
বেগী যানখনৰ 
স্বপ্নময় আসন... 

ভাবিছিল আৰামত 
বহি ৰৱ আপুনি 
সুখনিদ্রা এটা
চকুত আঁকি থৈ,
ভাবিছিল সুখবোৰ
বহি ৰৱ
শাৰী পূৰাই
মাথো বুটলি লৱ
মোনা ভৰাই
মনৰ হেপাহেৰে...

ইমান সহজটো নহয়
নহয় এই যাত্রা
নাইবা যাত্রীকও...
ঠেলা হেচাত
হেৰাই যত
স্বপ্নৰ ঠিকনা
প্রত্যেক প্রহৰ...

চকুপানীৰ ইন্ধনত
প্রবাহমান বাহনৰ
যাত্রী হোৱাতো কি
ইমান সহজ ?
আশাহত মানুহৰ
বেদনাৰ ছায়াছবিয়ে
মনোৰঞ্জন যোগাই
যত অলেখ সহযাত্রীক ...

ভুল নকৰিব,
নামি নিদিব
লক্ষ্যলৈ এতিয়াও
অলেখ প্রহৰ ...
আকোৱালি লওঁক
দুহাত মেলি
দুঃখক সুখ বুলি
হতাশাক আপোন বুলি
জানো মই
আঁকি লব আপুনি
আপোনাৰ ঠিকনা
এই নীলাভ আকাশত

জানো মই ...

No comments:

Post a Comment