Saturday, 26 April 2014

--- অৰ্ধআকাশ ---আকাশখনে সদায়
খেপিয়াই চায় 
সুখবোৰ ভাগ 
হয়নে সমানে? 
সমানে সুখীনে 
আধা আকাশ ... 
আকাশখন কেতিয়াবা 
হতাশ হয় ,
সেমেকি উঠে ...
অসহায় চকুৰে
চাই ৰই অপলক
অসমান পৃথিবীখনক...

সুৰুযৰ বলীন ৰেখাই
তাক জগায়
এতিয়াতো বাকী আছে
বহুদূৰ বাট ...
সি ঠিয় হয়
গভীৰ প্রত্যাশাৰে..
যুঁজিব আজি একেলগে,
গোটেই আকাশখনে
সাজিব এখন
বহল আকাশ
মুকলি আকাশ
এখন নীলা আকাশ ...

No comments:

Post a Comment