Saturday, 26 April 2014

---এই নিশাটো---


আগৰ দৰেই 
আছো মই!! 
আগৰ দৰেই বগাও 
সপোনৰ এখন
কোবাল নৈ.. 
আগৰ দৰেই 
বহি ৰও 
স্মৃতিৰ এই 
উদাস পথাৰখনত
নিশাটো সাৱতি লৈ ..

এই নিশাটো
তাহানিৰ দৰেই স্থবিৰ
হৃদয়ৰ দৰেই নিমাত
মনে মনে
বহি ৰয় মাথো
আন্ধাৰ সাৱতি ,
আন্ধাৰৰ কোলাত...

উদাসীনতাৰ ওৰণি টানি
সুখী হয় আন্ধাৰ
দৰজাৰ চুকত
বহি ৰয়
মাথোন সময়
পোহৰৰ অপেক্ষাত ..

মই জানো,
এই অপেক্ষা
অনন্ত কালৰ..
তথাপি বহি ৰও
এঘড়ী যুঁজি চাওঁ ,
বুজাও নিজক
পোহৰ আহিব নহয় !
অলপ আন্ধাৰ
আৰু অলপ আন্ধাৰ..
পোহৰ আহিব নহয় !

নিশাটো সাৱতি লৈ
বহি ৰও
স্মৃতিৰ এখন
উদাস পথাৰত
আগৰ দৰেই ..
আগৰ দৰেই
আছো মই!!
আগৰ দৰেই..

No comments:

Post a comment