Wednesday, 18 December 2013

এই নিশাবোৰ

এই নিশাবোৰ 
নিৰৱতাৰ পহৰাত
স্বপ্নাতুৰ হৈ উঠে ... 
হেৰোৱা সময়বোৰ 
ভাগৰুৱা হৈ 
বহি পৰে 
মোৰ কাষতে ..
স্মৃতিৰ লুকা ভাকুত 
মিচিকিয়াই সময়ে 
চিনাকী মানুহৰ দৰে ... 
এই নিশাবোৰ
অতিক্রমী আগবঢ়াতো
সহজতো নহয়
যিদৰে সহজ নাছিল
নিজক বিচৰাতো
অতীতৰ খণ্ডিত আইনাত..

এই নিশাবোৰ
নিচেই চিনাকী মোৰ..
সহযাত্রী দীঘল বাটৰ
বাটবোৰে যিদিনা
বিচাৰি পাব
নিজৰ গন্তব্যস্থল
সেইদিনাই মইও
বিচাৰি লম
নিজৰ বাসস্থান
নিশাটোৰ স'তে..
সহজতো নহয়
এই যাত্রা
মোৰ,নিশাটোৰ বা
এই দীঘল
বাটতোৰ বাবে ...

এই নিশাবোৰ
নিৰৱতাৰ পহৰাত
স্বপ্নাতুৰ হৈ উঠে ...

No comments:

Post a Comment